• Telefon: 011/3976-266
  • Beograd, Zaplanjska 57a
  • Mail: office@promontdoo.rs

Ugradnja stubova sa pripadajućom opremom

Podizanje nosećih i ugaono-zateznih stubova upotrebom mehanizacije i ugradnja opreme za NN i SN vodove.

Održavanje i prosecanje koridora za nadzemne elektro i PTT mreže

>Održavanje i prosecanje podrazumeva upotrebu motornih testera i teleskopa za rasecanje rastinja koridora u zaštitnom pojasu dalekovoda što omogućava nesmetani rad istih.

Izgradnja, održavanje i ispitivanje nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih vodova

Izgradnja vodova obuhvata rad NN i SN nadzemne i podzemne mreže. Kada je reč o održavnju tu spada demontaža postojećih vodova, montaža NN i SN mreže sa novom odgovarajućom opremom, kao i prevezivanje kućnih priključaka. Ispitivanje obuhvata merenje otpornosti uzemljenja, ispitivanje zaštite od atmosferskih pražnjenja, ispitivanje i lociranja trase kablova.

Izrada idejnog rešenja i projekta rasvete

Na osnovu postojećeg stanja sistema odredićemo optimalnu rasvetu i uraditi analizu smanjenja troškova i uštede, kao i prikaz u kom bi vremenskom periodu investicija u novu rasvetu bila vraćena.

Izrada projekta elektroinstalacija

Izrada projekta elektroinstalacija uključuje: elektroenergetske, gromobranske, telekomunikacione i signalne instalacije.

Nabavka i ugradnja rasvete od renomiranih proizvođača

Usled partnerskih odnosa sa proizvođačima rasvete možemo Vam ponuditi rasvetu po izuzetno povoljnim uslovima, sa ili bez ugradnje.

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvete

Usluga obuhvata redovnu zamenu svetiljki savremenijim, odnosno ekološki i ekonomsko prihvatljivijim, kao i redovno čišćenje, bojenje i pranje stubova i svetiljki.

Antikorozivna zaštita čelično rešetkastih konstrukcija i stubova

Antikorozivna zaštita eksploatisanih stubova pri čemu se prvo mehanički čiste a zatim se nanose osnovni pa završni premaz. Na ovaj način se produžava trajnost samih stubova.

Izvođenje građevinskih radova

Usluga obuhvata iskop zemlje za temelje stubova, podizanje stubova, rekonstrukcija, izrada i postavljanje zaštitne ograde oko objekata, rekonstrukcija objekata...

NAŠI PARTNERI