• Telefon: 011/3976-266
  • Beograd, Zaplanjska 57a
  • Mail: office@promontdoo.rs

Metanolsko-sirćetni kompleks Kikinda

Izvođenje elektro radova na demontaži postojećih svetiljki, montaži LED svetiljki, povezivanje novih LED svetiljki na postojeće strujne krugove

Park Rojkovac, Obrenovac

Izgradnja mreže javnog osvetljenja park Rojkovac, Obrenovac

Opština Grocka

Održavanje i uređenje javne rasvete na teritoriji opštine Grocka

Opština Barajevo

Nabavka i ugradnja materijala za održavanje javne rasvete na teritoriji gradske opštine Barajevo.

Elixir Zorka

Postavljanje rasvete.

RFZO

Nabavka i montaža rasvetnih tela za potrebe RFZO

Doljevac

Izvođenje radova na DV 35 kV 110/35/10 kV “Niš 15” – Doljevac – TS 35/10 kV “Klisura”, TS 35/10 kV “Žitorađa

Kružni tok Resnik

Izvođenje radova na osvetljenju površinske (kružne) raskrsnice na državnom putu II reda br. 154 sa ulicom Slavka Miljkovića u Resniku na km 6+415, deonica 15492 (petlja Bubanj potok-tunel Straževica)

NAŠI PARTNERI